Individuele therapie Safe & Sound

Individuele therapie Safe & Sound

Ook de individuele sessies zijn opgebouwd uit drie fases:

Fase 1, Ouverture
De opening. Het creëren van veilige werkrelatie en formuleren van hulpvraag/doel staat centraal in deze eerste fase. De hulpvraag is zowel persoonlijk als muzikaal. Daarin wordt ook gezocht naar de relatie tussen persoonlijke en muzikale hulpvraag. Bijvoorbeeld een kind zegt dat ze het moeilijk vind om in de klas iets te doen of te zeggen. Haar persoonlijke hulpvraag is: help mij om in de klas meer van mezelf te laten zien. In de muziek kan dit vertaald worden door bijvoorbeeld harder muziek leren spelen of een lied maken/muzikaal stuk maken en deze samen laten horen in de groep.
Hulpvragen komen ook vanuit de omgeving van het kind. Zoals vanuit school of ouders/familie. Dan wordt er gezocht of kinderen en jongeren dezefde hulpvraag hebben, of dit op een andere manier verwoorden. Het komt ook regelmatig voor dat een kind/jongere geen persoonlijke hulpvraag heeft, maar wel een muzikale. Bijvoorbeeld een instrument leren spelen of een lied te willen schrijven. Muziektherapie is een ervaringsgerichte manier van werken. Een persoonlijke hulpvraag hoeft niet duidelijk verwoord te zijn. Via de muziek kan er wel aan persoonlijke doelen gewerkt worden, zonder dat dit verbaal duidelijk is.
Ook staat muziek maken, ontdekken wat het kind/jongere kan en wilt doen centraal. Er wordt gewerkt vanuit afstemmen wat kind wil, het tempo van leren/ontwikkelen en de manier van spelen. Kinderen en jongeren hebben rote input in wat er in de therapie gebeurd. Een eerste vraag is dan ook, wat wil je doen? In plaats van hoe gaat het met je vandaag? Door eerst muziek te maken ontstaat het gesprek en kan er makkelijker gesproken worden.

Fase2, Componeren
In de tweede fase wordt er gewerkt aan de doelen die uit de eerste fase komen. Ook weer vanuit de muziek die het kind/de jongeren wil maken, leren en luisteren. Er wordt gekeken naar de progressie. Wat is er geleerd op muzikaal en persoonlijk vlak. Een kind gaat bijvoorbeeld gaandeweg harder spelen, meer experimenteren, meer plezier beleven en durft zichzelf meer te laten horen, ook verbaal. Samen met kind/jongere en omgeving wordt besproken hoe de stappen die gezet worden in de therapie ook zichtbaar en te bewerkstelligen zijn in dagelijks leven. De muziektherapeut heeft hier een actieve rol in. De muziektherapeut leert in de muziektherapie wat het kind nodig heeft, hoe veiligheid geboden kan worden en de kinderen/jongeren bijvoorbeeld hun verhaal kunnen delen.
Hier wordt ook muziek ingezet door een muziekstuk te maken, of een lied te schrijven.

Fase 3, Dirigent
Er is door de het kind/jongeren en zijn/haar omgeving duidelijk merkbaar dat er een positieve verandering heeft plaatsgevonden. In de dirigent fase wordt gekeken hoe dit vastgehouden kan worden en er hiervoor geen therapie meer nodig is.

Ook de individuele sessies zijn opgebouwd uit drie fases:

Fase 1, Ouverture
De opening. Het creëren van veilige werkrelatie en formuleren van hulpvraag/doel staat centraal in deze eerste fase. De hulpvraag is zowel persoonlijk als muzikaal. Daarin wordt ook gezocht naar de relatie tussen persoonlijke en muzikale hulpvraag. Bijvoorbeeld een kind zegt dat ze het moeilijk vind om in de klas iets te doen of te zeggen. Haar persoonlijke hulpvraag is: help mij om in de klas meer van mezelf te laten zien. In de muziek kan dit vertaald worden door bijvoorbeeld harder muziek leren spelen of een lied maken/muzikaal stuk maken en deze samen laten horen in de groep.
Hulpvragen komen ook vanuit de omgeving van het kind. Zoals vanuit school of ouders/familie. Dan wordt er gezocht of kinderen en jongeren dezefde hulpvraag hebben, of dit op een andere manier verwoorden. Het komt ook regelmatig voor dat een kind/jongere geen persoonlijke hulpvraag heeft, maar wel een muzikale. Bijvoorbeeld een instrument leren spelen of een lied te willen schrijven. Muziektherapie is een ervaringsgerichte manier van werken. Een persoonlijke hulpvraag hoeft niet duidelijk verwoord te zijn. Via de muziek kan er wel aan persoonlijke doelen gewerkt worden, zonder dat dit verbaal duidelijk is.
Ook staat muziek maken, ontdekken wat het kind/jongere kan en wilt doen centraal. Er wordt gewerkt vanuit afstemmen wat kind wil, het tempo van leren/ontwikkelen en de manier van spelen. Kinderen en jongeren hebben rote input in wat er in de therapie gebeurd. Een eerste vraag is dan ook, wat wil je doen? In plaats van hoe gaat het met je vandaag? Door eerst muziek te maken ontstaat het gesprek en kan er makkelijker gesproken worden.

Fase2, Componeren
In de tweede fase wordt er gewerkt aan de doelen die uit de eerste fase komen. Ook weer vanuit de muziek die het kind/de jongeren wil maken, leren en luisteren. Er wordt gekeken naar de progressie. Wat is er geleerd op muzikaal en persoonlijk vlak. Een kind gaat bijvoorbeeld gaandeweg harder spelen, meer experimenteren, meer plezier beleven en durft zichzelf meer te laten horen, ook verbaal. Samen met kind/jongere en omgeving wordt besproken hoe de stappen die gezet worden in de therapie ook zichtbaar en te bewerkstelligen zijn in dagelijks leven. De muziektherapeut heeft hier een actieve rol in. De muziektherapeut leert in de muziektherapie wat het kind nodig heeft, hoe veiligheid geboden kan worden en de kinderen/jongeren bijvoorbeeld hun verhaal kunnen delen.
Hier wordt ook muziek ingezet door een muziekstuk te maken, of een lied te schrijven.

Fase 3, Dirigent
Er is door de het kind/jongeren en zijn/haar omgeving duidelijk merkbaar dat er een positieve verandering heeft plaatsgevonden. In de dirigent fase wordt gekeken hoe dit vastgehouden kan worden en er hiervoor geen therapie meer nodig is.

Stacks Image 297

Casus

Casus

Marwa, 11 jaar uit Syrië. Gevlucht met moeder en twee broertjes. Vader was aan het werk in Europa toen de oorlog uitbrak. Ze hadden elkaar 4 jaar niet gezien. Marwa woont inmiddels al 2 jaar in Nederland en hebben met gezin een verblijfsstatus. Op school merken ze dat Marwa zich kan afsluiten. Ze kan moeilijk aangeven wat er in haar omgaat, wat ze voelt. Ze komt graag naar school en heeft één goede vriendin. Haar stemming is over het algemeen wat somber. Thuis heeft ze last van nachtmerries en onderkennen ouders ook dat ze somber kan zijn. Ze is behulpzaam, leergierig en haar Nederlands is goed. Marwa geniet erg van de groepssessies Safe & Sound, die in haar klas worden aangeboden. Ze is actief betrokken en durft zichzelf meer te laten horen. In samenspraak met leerkracht en intern begeleider wordt ze doorverwezen voor individuele sessies Safe & Sound om haar te helpen meer open te worden, vrolijker te worden en een veilige plek voor haar te creëren waar ze haar verhaal kan doen. Aangezien ze geniet van de groepssessies en de muziektherapeut al kent is de inzet voor individuele sessies laagdrempelig voor haar.


Binnen de drie fases van Safe & Sound leert ze veilig haar verhaal te delen en te verwerken in een lied. Over wat ze heeft meegemaakt, hoe sterk ze hiermee omgaat en wie haar hierbij helpt. Haar moeder heeft geholpen met het laatste deel van de tekst over de Jasmijn plant.
Zowel zijzelf, als de belangrijke mensen in haar omgeving die haar lied hebben gehoord zijn waanzinnig trots.
Na het schrijven van dit lied had ze geen nachtmerries meer, sliep ze beter, was vrolijker, meer open en maakte meer vrienden.

Hieronder haar lied Jasmijn, gezongen door de muziektherapeut Sander van Goor. Marwa wilde zelf niet op de opname zingen.

Marwa, 11 jaar uit Syrië. Gevlucht met moeder en twee broertjes. Vader was aan het werk in Europa toen de oorlog uitbrak. Ze hadden elkaar 4 jaar niet gezien. Marwa woont inmiddels al 2 jaar in Nederland en hebben met gezin een verblijfsstatus. Op school merken ze dat Marwa zich kan afsluiten. Ze kan moeilijk aangeven wat er in haar omgaat, wat ze voelt. Ze komt graag naar school en heeft één goede vriendin. Haar stemming is over het algemeen wat somber. Thuis heeft ze last van nachtmerries en onderkennen ouders ook dat ze somber kan zijn. Ze is behulpzaam, leergierig en haar Nederlands is goed. Marwa geniet erg van de groepssessies Safe & Sound, die in haar klas worden aangeboden. Ze is actief betrokken en durft zichzelf meer te laten horen. In samenspraak met leerkracht en intern begeleider wordt ze doorverwezen voor individuele sessies Safe & Sound om haar te helpen meer open te worden, vrolijker te worden en een veilige plek voor haar te creëren waar ze haar verhaal kan doen. Aangezien ze geniet van de groepssessies en de muziektherapeut al kent is de inzet voor individuele sessies laagdrempelig voor haar.


Binnen de drie fases van Safe & Sound leert ze veilig haar verhaal te delen en te verwerken in een lied. Over wat ze heeft meegemaakt, hoe sterk ze hiermee omgaat en wie haar hierbij helpt. Haar moeder heeft geholpen met het laatste deel van de tekst over de Jasmijn plant.
Zowel zijzelf, als de belangrijke mensen in haar omgeving die haar lied hebben gehoord zijn waanzinnig trots.
Na het schrijven van dit lied had ze geen nachtmerries meer, sliep ze beter, was vrolijker, meer open en maakte meer vrienden.

Hieronder haar lied Jasmijn, gezongen door de muziektherapeut Sander van Goor. Marwa wilde zelf niet op de opname zingen.

Stichting Safe & Sound
Orleansstraat 45a
6217 LD
Maastricht

KvK: 84640251
RSIN: 863293414


Wij vinden uw privacy erg belangrijk. Lees hiervoor ons privacy beleid. Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met ons privacybeleid.