"Samen zijn we sterk
Kunnen we alle problemen aan
Het leven is soms moeilijk
Maar die tijd gaat voorbij
En ik zal nog sterker zijn"

Geschreven met een groep alleenstaande minderjarige vluchtelingen

Safe & Sound

Safe & Sound is een preventieve interventie waarbij muziektherapie oplossingsgericht en cultuursensitief wordt ingezet bij kinderen en jongeren die opgroeien onder moeilijke omstandigheden. Gericht op het versterken van de verbinding tussen de kinderen en jongeren zelf en met hun omgeving om veerkracht te versterken.

Safe & Sound wordt momenteel ingezet binnen het onderwijs aan nieuwkomers aan kinderen en jongeren met een vluchtelingenachtergrond en migratie achtergrond.

Safe & Sound bestaat uit groepssessies en individuele therapie. In drie fases wordt er een veilige omgeving gecreëerd waarbinnen de kinderen en jongeren samen muziek maken, elkaar leren kennen en thema's behandelen die voor hen belangrijk zijn. Dit zijn onder andere, vrienden maken, omgaan met emoties, delen van hun verhaal, hun talenten en hoe ze omgaan met moeilijke gebeurtenissen. Hierbij ligt het accent op hun krachten, hoe ze elkaar helpen en op de veerkrachtbronnen in hun omgeving.

Kinderen en jongeren die traumagerelateerde problemen hebben komen in aanmerking voor individuele muziektherapie.

Safe & Sound

Safe & Sound is een preventieve interventie waarbij muziektherapie oplossingsgericht en cultuursensitief wordt ingezet bij kinderen en jongeren die opgroeien onder moeilijke omstandigheden. Gericht op het versterken van de verbinding tussen de kinderen en jongeren zelf en met hun omgeving om veerkracht te versterken.

Safe & Sound wordt momenteel ingezet binnen het onderwijs aan nieuwkomers aan kinderen en jongeren met een vluchtelingenachtergrond en migratie achtergrond.

Safe & Sound bestaat uit groepssessies en individuele therapie. In drie fases wordt er een veilige omgeving gecreëerd waarbinnen de kinderen en jongeren samen muziek maken, elkaar leren kennen en thema's behandelen die voor hen belangrijk zijn. Dit zijn onder andere, vrienden maken, omgaan met emoties, delen van hun verhaal, hun talenten en hoe ze omgaan met moeilijke gebeurtenissen. Hierbij ligt het accent op hun krachten, hoe ze elkaar helpen en op de veerkrachtbronnen in hun omgeving.

Kinderen en jongeren die traumagerelateerde problemen hebben komen in aanmerking voor individuele muziektherapie.

Stacks Image 201

Uitganspunten en doelstellingen

Uitganspunten en doelstellingen

Muziektherapie

Iedereen kan meedoen, ongeacht taal en culturele achtergrond. Dit maakt muziektherapie een laagdrempelige vorm van hulpverlening.

Oplossingsgericht

Gericht op wat werkt, veerkracht en mogelijkheden

Cultuur sensitief

Respect voor ieders normen en waarden
Verschillen omarmen en aandacht voor de overeenkomsten.

Creativiteit

Kinderen en jongeren bedenken zelf ritmes, melodieën, teksten en creëren zo hun eigen liedjes. Ze hebben een grote inbreng en sterk gevoel van eigenaarschap binnen de sessies

Sense of belonging

Versterken van het gevoel ergens bij te horen. Kinderen en jongeren leren elkaar beter kennen, naar elkaar te luisteren en er voor elkaar te zijn.

Veerkracht

Iedereen heeft de potentie tot veerkracht. Veerkracht bloeit op waar de kindgerelateerde veerkrachtbronnen en omgevingsgerelateerde veerkrachtbronnen elkaar matchen. Hoe is iemands zelfbeeld en hoe wordt er omgegaan met emoties en heftige gebeurtenissen? Welke mensen bieden veiligheid? Zijn een rolmodel en zijn fysiek alsook emotioneel beschikbaar?

Vroeg-signalering en behandeling trauma gerelateerde problematiek

Kinderen en jongeren met traumagerelateerde problemen komen in aanmerking voor individuele sessies Safe & Sound. Dit wordt besproken en geïndiceerd door de muziektherapeut in samenwerking met leerkrachten, intern begeleiders, schoolarts, ouders, opvoeders en andere hulpverleners.

Verbinding

Versterken van de verbinding tussen de kinderen en jongeren onderling en met hun omgeving.
En de verbinding en afstemming tussen alle betrokkenen versterken. De muziektherapeut zet zich hier actief voor in samen met de kinderen en jongeren, leerkrachten, intern begeleiders, andere hulpverleners, ouders, verzorgers en andere betrokken familieleden.

Open staan voor hulpverlening

Kinderen en jongeren gaan gemotiveerd mee naar de individuele sessies. In de eerste fase staat muziek maken en het formuleren van een hulpvraag voorop. Indien er meer hulp nodig is, wordt hiernaar verwezen en dit samen opgepakt. Dat maakt dat kinderen en jongeren meer open staan voor hulp.

Ontzorgen leerkrachten

Leerkrachten signaleren de zorgen en problemen waar de kinderen en jongeren mee te maken hebben. Ze spelen een belangrijke rol om hen hierin te helpen, maar hebben hier niet altijd de juiste vaardigheden en de tijd voor. Door op school hulp te bieden aan deze kinderen door de inzet van Safe & Sound worden leerkrachten ontzorgt. Daarbij worden leerkrachten ondersteund in hoe ze zelf nog beter om kunnen gaan met deze kinderen en jongeren.

Muziektherapie

Iedereen kan meedoen, ongeacht taal en culturele achtergrond. Dit maakt muziektherapie een laagdrempelige vorm van hulpverlening.

Oplossingsgericht

Gericht op wat werkt, veerkracht en mogelijkheden

Cultuur sensitief

Respect voor ieders normen en waarden
Verschillen omarmen en aandacht voor de overeenkomsten.

Creativiteit

Kinderen en jongeren bedenken zelf ritmes, melodieën, teksten en creëren zo hun eigen liedjes. Ze hebben een grote inbreng en sterk gevoel van eigenaarschap binnen de sessies

Sense of belonging

Versterken van het gevoel ergens bij te horen. Kinderen en jongeren leren elkaar beter kennen, naar elkaar te luisteren en er voor elkaar te zijn.

Veerkracht

Iedereen heeft de potentie tot veerkracht. Veerkracht bloeit op waar de kindgerelateerde veerkrachtbronnen en omgevingsgerelateerde veerkrachtbronnen elkaar matchen. Hoe is iemands zelfbeeld en hoe wordt er omgegaan met emoties en heftige gebeurtenissen? Welke mensen bieden veiligheid? Zijn een rolmodel en zijn fysiek alsook emotioneel beschikbaar?

Vroeg-signalering en behandeling trauma gerelateerde problematiek

Kinderen en jongeren met traumagerelateerde problemen komen in aanmerking voor individuele sessies Safe & Sound. Dit wordt besproken en geïndiceerd door de muziektherapeut in samenwerking met leerkrachten, intern begeleiders, schoolarts, ouders, opvoeders en andere hulpverleners.

Verbinding

Versterken van de verbinding tussen de kinderen en jongeren onderling en met hun omgeving.
En de verbinding en afstemming tussen alle betrokkenen versterken. De muziektherapeut zet zich hier actief voor in samen met de kinderen en jongeren, leerkrachten, intern begeleiders, andere hulpverleners, ouders, verzorgers en andere betrokken familieleden.

Open staan voor hulpverlening

Kinderen en jongeren gaan gemotiveerd mee naar de individuele sessies. In de eerste fase staat muziek maken en het formuleren van een hulpvraag voorop. Indien er meer hulp nodig is, wordt hiernaar verwezen en dit samen opgepakt. Dat maakt dat kinderen en jongeren meer open staan voor hulp.

Ontzorgen leerkrachten

Leerkrachten signaleren de zorgen en problemen waar de kinderen en jongeren mee te maken hebben. Ze spelen een belangrijke rol om hen hierin te helpen, maar hebben hier niet altijd de juiste vaardigheden en de tijd voor. Door op school hulp te bieden aan deze kinderen door de inzet van Safe & Sound worden leerkrachten ontzorgt. Daarbij worden leerkrachten ondersteund in hoe ze zelf nog beter om kunnen gaan met deze kinderen en jongeren.

Stacks Image 251

Geschiedenis

Geschiedenis

De interventie Safe & Sound is in 2015 opgezet door Sander van Goor. Sander is muziektherapeut en oplossingsgericht therapeut met expertise in traumabehandeling en werken met kinderen en jongeren met vluchtelingen achtergrond.

Momenteel wordt Safe & Sound ingezet op 2 NT2 scholen en 1 middelbare school (EOA)
Wekelijks krijgen 9 klassen de groep interventie en 5 tot 10 kinderen de individuele sessies aangeboden.

In 2017 hebben 3 middelbare scholen waar kinderen en jongeren met een vluchtelingen achtergrond naar toe gaan in Hasselt (Belgie) deelgenomen aan het project Powertools. Dit was een samenwerking met stad Hasselt en Traumazorg Limburg. Drie groepen van ongeveer 10 jongeren kregen 10 sessies Safe & Sound.

In 2019 is het eerste onderzoek gedaan naar de interventie vanuit een ZonMW subsidie. Samen met Hoge school Zuyd en Open Universiteit. 3 scholen, 7 klassen, kregen 10 weken lang de interventie Safe & Sound aangeboden. In 2022 verschijnt er een artikel over de bevindingen van dit onderzoek.

De interventie Safe & Sound is in 2015 opgezet door Sander van Goor. Sander is muziektherapeut en oplossingsgericht therapeut met expertise in traumabehandeling en werken met kinderen en jongeren met vluchtelingen achtergrond.

Momenteel wordt Safe & Sound ingezet op 2 NT2 scholen en 1 middelbare school (EOA)
Wekelijks krijgen 9 klassen de groep interventie en 5 tot 10 kinderen de individuele sessies aangeboden.

In 2017 hebben 3 middelbare scholen waar kinderen en jongeren met een vluchtelingen achtergrond naar toe gaan in Hasselt (Belgie) deelgenomen aan het project Powertools. Dit was een samenwerking met stad Hasselt en Traumazorg Limburg. Drie groepen van ongeveer 10 jongeren kregen 10 sessies Safe & Sound.

In 2019 is het eerste onderzoek gedaan naar de interventie vanuit een ZonMW subsidie. Samen met Hoge school Zuyd en Open Universiteit. 3 scholen, 7 klassen, kregen 10 weken lang de interventie Safe & Sound aangeboden. In 2022 verschijnt er een artikel over de bevindingen van dit onderzoek.

Stacks Image 267

Stichting Safe & Sound
Orleansstraat 45a
6217 LD
Maastricht

KvK: 84640251
RSIN: 863293414


Wij vinden uw privacy erg belangrijk. Lees hiervoor ons privacy beleid. Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met ons privacybeleid.